Freedom Farms

Kontakt

Kontakt

Sprzedaż detaliczna:

+48 531 176 952
sklep@freedomfarms.pl


Sprzedaż hurtowa:

+48 790 755 982
hurt@freedomfarms.pl


Biuro:

+48 780 490 279
kontakt@freedomfarms.pl


Freedom Farms SA

ul. Przybyszewskiego 74/78 lok. 6
01-824 Warszawa

Freedom Farms Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 01-824 ul. Przybyszewskiego 74/78 lok. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902447, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1182225230, REGON: 389173302