Freedom Farms

Kontakt

Kontakt

Sprzedaż detaliczna:

+48 690 465 725
sklep@freedomfarms.pl


Sprzedaż hurtowa:

+48 780 490 279
hurt@freedomfarms.pl


Biuro:

kontakt@freedomfarms.pl


Freedom Farms SA

ul. Marszałkowska 27/36 lok.112
00-639 Warszawa
NIP: 1182225230
Bank PKO BP
numer konta: 76102055610000310230569960

Freedom Farms Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-639 ul. Marszałkowska 27/35 lok. 112, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000902447, o kapitale zakładowym w wysokości 108 236,90 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1182225230, REGON: 389173302